Cuộn xuống

Sinh vật

Darkwolf Cấp XX

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Team HP: + 600%

- Sinh lực: 1,954a

- Sức mạnh: 142a

- Chỉ số phản công: 55,023

- Tấn công: 8

Freki Cấp X

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Team HP: + 300%

- Sinh lực: 139a

- Sức mạnh: 15,840

- Chỉ số phản công: 2,430

- Tấn công: 8

Igit Cấp X

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Team AP: + 150%

- HP: 136a

- AP: 15,984

- DP: 2,475

- Tấn công: 8

sylvan Cấp A

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Team AP: + 50%

- HP: 1,741

- AP: 75

- DP: 49

- Tấn công: 4

Shamoth Cấp X

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Team AP: + 300%

- HP: 178a

- AP: 9,054

- DP: 6,705

- Tấn công: 8

Wolf trainer Eulae Cấp XX

Kỹ năng

Thông tin về tướng

- Hiệu ứng Leader

- Sức mạnh 14,400

- Tăng tốc team 300%

- Chỉ số phản kháng: 2700

- Sinh lực 151a

- Tấn công: 8

Nạp thẻ
Ẩn Nạp thẻ
Tải cho Android Tải cho IOS Tải cho APK

Tin tức

Đầu trang